Gostišče Aleksander
Rumičev Breg 83 | 9226 Moravske Toplice | 02 548 1965, 02 538 1569 ger slo

Varstvo osebnih podatkov


V podjetju GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p. smo zavezani k spoštovanju vaše zasebnosti in skrbi za varnost vaših osebnih podatkov.

Zaščita zasebnosti

Informacije o zaščiti zasebnosti, zapisane v nadaljevanju, na enem mestu združujejo ključne informacije o varstvu osebnih podatkov v podjetju GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p. - katere vaše osebne podatke zbiramo in zakaj jih obdelujemo, komu jih posredujemo, katere so vaše pravice, povezane z osebnimi podatki, in kako jih lahko uresničujete. Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p, Rumičev breg 83, 9226 Moravske Toplice matična številka: 7096003000, davčna številka SI19890699, e-naslov: gostisce.aleksander@amis.net
Kako pridobivamo vaše osebne podatke:
Vaše osebne podatke pridobivamo, ko se identificirate pri koriščenju naših storitev oz. pri nakupu, nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolnite katere koli vnosne obrazce, naročite naše storitve, ko uporabljate našo spletno stran in njene funkcije ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.
Katere vaše podatke uporabljamo in v kakšen namen
Vaše podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. V preglednici v nadaljevanju je podrobneje predstavljeno, kako obdelujemo posamezne podatke in zakaj.
Vaše ime, priimek in kontaktni podatki (naslov, e-naslov, telefon)
Uporabljamo za:
Pripravo ponudb in sklenitev pogodbe; Komuniciranje neposredno z vami v zvezi z nakupi naših storitev in povpraševanji, ki jih prejmemo od vas
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami – vam pošljemo ponudbo, potrditev ponudbe, naročen izdelek (npr. darilni bon) in vas kontaktiramo za vse zadeve, povezane z izvedbo nakupa ali koriščenja storitev. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Podatek o vašem datumu rojstva
Uporabljamo za:
Prijavo začasnega bivališča v primeru bivanja pri nas; verifikacijo starosti/polnoletnosti
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvajamo zakonsko obvezno dnevno poročanje o gostih in prenočitvah na AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) ter za namen dodatne zaščite in omejitve uporabe v primeru mladoletnih oseb. Pravna podlaga je Zakon o prijavi prebivališča v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Spol, državljanstvo, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta
Uporabljamo za:
Prijavo začasnega bivališča v primeru bivanja pri nas
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvajamo zakonsko obvezno dnevno poročanje o gostih in prenočitvah na AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve). Pravna podlaga je Zakon o prijavi prebivališča, v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Podatki o plačilu
To vključuje podatke o vaši kreditni kartici, v primeru, ko nam jo posredujete.
Uporabljamo za:
Ureditev plačil in povračil
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Prav tako moramo osebne podatke za potrebe računa hraniti zaradi Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in Zakona o davčnem postopku - 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Zgodovina vašega kontakta z nami
Vsebina tega, kar ste nam sporočili, npr. v telefonskem pogovoru (brez posnetkov telefonskih pogovorov), osebno našim zaposlenim ali v pisni komunikaciji.
Uporabljamo za:
Zagotavljanje optimalne storitve in podpore
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvedemo želene storitve, ker pričakujete od nas najboljše. Tako si npr. zabeležimo vaše želje glede tipa sobe, nadstropja, razgleda ali kakršnih koli drugih posebnih preferenc, pa tudi morebitne negativne izkušnje. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Vaše ocene, ki nam služijo pri izboljšanju naših storitev pa nadalje obdelujemo kot zakoniti interes (6/I(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).
Podatki o vaših rezervacijah, bivanjih in nakupih
Uporabljamo za:
Kompletno izvedbo koriščenja storitev ali nakupa
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko izvedemo obveznosti iz pogodbe med nami in vami - vam zagotovimo ustrezno izvedbo naročenih storitev, dobavo pravega izdelka oz. zagotovimo izbrano bivanje pri nas. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Uporabljamo za:
Za reševanje reklamacij
Zakaj? In na kateri pravni podlagi?
Da lahko preverimo okoliščine in podrobnosti navedb vaše reklamacije in jo učinkovito rešimo.
Izredni primeri
Obstajajo tudi izredni primeri kadar hotel hrani podatke gostov za zaščito lastnega zakonitega interesa in zakonitega interesa družb v skupini do preprečevanja nastanka premoženjske škode in za zaščito zaposlenih in drugih gostov. Ti primeri so določeni po naslednjih kriterijih:
• gostje, ki niso poravnali računa ob odhodu,
• gostje, ki so uničili hotelsko lastnino,
• gostje, ki so bili agresivno nastrojeni do drugih gostov in osebja hotela.
V primeru neplačila računa se informacija o tem pri posamezniku evidentira v našem centralnem rezervacijskem sistemu, ob naslednjem obisku pa se od njega terja plačilo in se mu v primeru neplačila koriščenje namestitve zavrne. Podatki bodo prav tako posredovani pristojnemu sodišču in policiji. Podatki se hranijo do poplačila obveznosti, v primeru izgredov in agresivnosti pa 3 leta oziroma najdlje do zaključka morebitnega prekrškovnega oziroma kazenskega postopka.
Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Želimo si zaslužiti in ohranjati vaše zaupanje, zato z vašimi podatki ravnamo z najvišjo možno skrbnostjo. Vaše osebne podatke načeloma obdelujejo le naši zaposleni, ki so zavezani k zaupnosti in jih redno izobražujemo in usposabljamo za varno ravnanje s podatki. V nekaterih primerih pa vaše podatke v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo naši zunanji izvajalci. Z zunanjimi izvajalci vedno sklenemo ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero jih zavežemo k enaki ali višji stopnji varnosti vaših podatkov. Zunanji izvajalci vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene. Vedno izbiramo zunanje izvajalce znotraj Evropske unije (EU). Kadar obdelavo osebnih podatkov za na izvaja izvajalec izven EU, poskrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe. Zunanji izvajalci za nas izvajajo zlasti:
• poštne storitve in zagotavljanje e-komunikacijskih orodij;
• Zagotavljanje spletnih storitev in drugih storitev informacijske tehnologije za naše nemoteno poslovanje (gostovanje spletne strani, ponudniki profesionalnih hotelirskih informacijskih sistemov, spletne oglaševalske agencije, ipd.);
• strokovno analizo podatkov, da čim bolje razumemo želje in potrebe naših kupcev in gostov ter v skladu s tem prilagajamo in ustrezno oblikujemo naše storitve in ponudbo.
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to od nas zahteva zakon ali če nam to izrecno dovolite ali če tretjega pooblastite, da mu posredujemo vaše podatke. Zaradi zakonske obveznosti, nekatere podatke o vaši nočitvi posredujemo AJPES, na podlagi obrazložene pisne zahteve pa tudi drugim državnim organom, ki to od nas zahtevajo za potrebe vodenja konkretnih postopkov.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke
GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p. vaše osebne podatke hrani in varuje na način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od podlage, zaradi katere smo podatke obdelovali, in namena obdelave. Večino vaših osebnih podatkov, zbranih z namenom koriščenja naših storitev oz. produktov, hranimo za obdobje trajanja poslovnega razmerja, temu pa prištejemo obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati pravne zahtevke v zvezi s poslovnim razmerjem (običajno je to obdobje 5 let, kot je splošni zastaralni rok po Obligacijskem zakoniku). Kadar so vaši podatki navedeni na izdanem računu, jih zaradi davčnih predpisov hranimo 10 let od izdaje računa. Vaše podatke, ki jih moramo hraniti v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, hranimo eno leto od preteka zadnjega dne v letu odjave. V primerih, ko ste nam podali izrecno privolitev za obdelavo, vaše osebne podatke hranimo v obdobju za katerega ste privolili v obdelavo vaših podatkov oziroma do vašega preklica privolitve. V primerih zakonitega interesa osebne podatke, kjer je to možno, takoj anonimiziramo. Kadar to ni možno, pa vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko se izteče zakoniti namen (5/I(e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji.
Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov
Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:
• načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, kadar je to mogoče;
• usposabljanjem naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
• zavezanostjo k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti;
• stalnim in celovitim posodabljanju in preizkušanjem naše varnostne tehnologije;
• skrbno in odgovorno izbiro naših pogodbenih obdelovalcev;
• uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
• imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov;
• zahtevo po identifikaciji vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov, in preverbo utemeljenosti zahtevka. Opozorilo: prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) prek interneta ni vedno povsem varen. Če nam vaše osebne podatke ali druge informacije posredujete prek interneta (po elektronski pošti, prek naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršnekoli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov prek interneta. Za varnost vaših osebnih podatkov lahko veliko storite tudi sami, tako da:
• uporabljate le zaščitene brezžične povezave;
• redno posodabljate programsko opremo in protivirusno zaščito vaših telekomunikacijskih naprav (računalika, tablice, pametnega telefona);
• uporabljate učinkovita dostopna gesla, jih redno spreminjate in jih ne delite z nikomer;
• sledite razvoju informacijskih tehnologij in metodam spletnega socialnega inženiringa;
• upoštevate nasvete za varno rabo interneta.
Splošno
Te informacije o obdelavi osebnih podatkov bomo redno posodabljali. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o spremembah obvestili, vaše osebne podatke pa bomo uporabljali dalje le v primeru, da za takšno obdelavo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ne bo potrebna vaša osebna privolitev. Da so lahko podatki, ki jih imamo o vas, točni in ažurni, vas prosimo, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah le-teh. Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki sta jo sklenila GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.
Pravice posameznika
Zahteve v zvezi z vašimi pravicami na področju varstva osebnih podatkov lahko oddate:
• na naš naslov: GOSTIŠČE ALEKSANDER, IGOR SMODIŠ s.p. Rumičev breg 83, 9226 Moravske Toplice
• na naš elektronski naslov: gostisce.aleksander@amis.net,
• osebno na recepcij

Za vprašanja v zvezi z vašimi zahtevki na področju varstva osebnih podatkov smo dosegljivi na naši telefonski številki: +386 2 538 15 69. V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov mora biti vaš zahtevek popoln in razumljiv V izogib nepooblaščenim vpogledom v vaše osebne podatke in zaradi zagotavljanja točnosti podatkov vas prosimo, da se pri vložitvi zahteve identificirate (npr. z vpogledom v osebni dokument).